YUNAN MİTOLOJİSİ

Yunan mitolojisi, antik Yunan toplumunun oluşturduğu tanrılar, kahramanlar ve efsanelerden oluşan bir mitolojik sistemdir. Bu sistem, Yunanistan'ın dışında da Etrüskler, Roma, Mısır ve diğer birçok medeniyet tarafından da benimsenmiştir.

Yunan mitolojisinde, 12 ana tanrı ve tanrıça yer alır. Bu tanrılar arasında Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Demeter, Athena, Apollo, Artemis, Ares, Aphrodite, Hephaestus ve Hermes bulunur. Ayrıca, mitolojide sayısız kahraman, yarı-tanrı ve canavarlar da yer almaktadır. Bu hikayeler, sık sık insanların hayatındaki deneyimleri ve doğa olaylarını sembolik bir şekilde anlatır. Örneğin, Demeter ve kızı Persephone'nin hikayesi, mevsimlerin değişimini sembolize eder.

Yunan mitolojisi, edebiyat, sanat, felsefe ve bilimde büyük bir etkiye sahiptir. Bu mitolojik hikayeler, antik Yunan toplumunun inanç sistemini ve kültürel yapısını yansıtırken, günümüzde de popüler kültürde sıklıkla kullanılmaktadır.