HADES

Hades, Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasının ve ölülerin tanrısı olarak kabul edilir. Hades, Zeus ve kardeşleri Poseidon ve Demeter'in babası Kronos ile Rhea'nın oğlu ve üç kardeş arasında en yaşlısıdır. Yunan mitolojisinde, Hades'in yeri tartışmalı olsa da, genellikle yeraltı dünyasında bulunduğu kabul edilir.

Hades, evrenin dengesi için önemli bir rol oynar. Yaşamın tanrıları Olimposlu tanrılar, ölülerin dünyası olan yeraltı dünyasının hükümdarı Hades tarafından tamamlanır. Hades, ölülerin ruhlarını ölümünden sonra karşıladığına ve onları yeraltı dünyasına yönlendirdiğine inanılır. Hades, dünyanın ötesindeki ve ölüm sonrası yaşamın hükümdarı olarak kabul edilir.

Hades, dünyanın altındaki yeraltı dünyasında, Styx Nehri, Acheron Nehri, Cocytus Nehri, Lethe Nehri ve Phlegethon Nehri gibi birçok nehir ve akarsu bulunan bir sarayda yaşar. Hades'in eşi ve aynı zamanda kız kardeşi olan Persephone, yeraltı dünyasında onunla birlikte yaşar. Hades, birçok kaynakta karanlık, soğuk ve zalim olarak tasvir edilir, ancak bazı kaynaklarda güçlü ve saygın bir lider olarak da gösterilir.

Hades, mitolojinin çeşitli hikayelerinde önemli bir rol oynar. En ünlü hikayelerden biri, Hades'in Persephone'yi kaçırmasıdır. Demeter, Persephone'nin annesi ve hasatın tanrıçasıdır. Hades, Persephone'yi kaçırarak onu yeraltı dünyasına götürür. Demeter, Persephone'yi aramaya başlar ve yeryüzündeki hasatı durdurur. Sonunda Zeus, Hades'i Persephone'yi serbest bırakmaya ve onu yeryüzüne geri göndermeye zorlar. Ancak, Hades Persephone'nin yeraltı dünyasına dönmesine izin verir, ancak her yıl birkaç ay orada kalmak zorunda kalır. Bu, Yunan mitolojisinde mevsim döngüleri ile açıklanır.