HEMERA

Hemera, Yunan mitolojisinde günün ve aydınlığın tanrıçası olarak kabul edilir. Hemera, Erebos'un (karanlık tanrısı) kardeşidir ve birçok mit ve efsanede önemli bir rol oynar. Hemera'nın adı, Yunanca "gün" anlamına gelen "hēméra" kelimesinden gelir.

Hemera, antik Yunan mitolojisindeki birçok mitolojik hikayede yer almıştır. Örneğin, Prometheus'un hikayesinde Hemera, Zeus tarafından insanlığa Prometheus tarafından verilen ateşi geri almaları için gönderilir. Ancak Hemera, Prometheus'a acıyarak ona gizlice yardım eder ve Zeus'un planını bozar.

Hemera, antik Yunanistan'da aydınlığın ve güneşin sembolü olarak kabul edilir. Hemera'nın doğumu her sabah güneşin doğuşuyla ilişkilendirilir ve bu nedenle Hemera, Yunanlılar için yeni bir başlangıç ve umut sembolüdür.

Hemera ayrıca antik Yunanistan'da önemli bir felsefi kavramdır. Platon'un "Devlet" adlı kitabında Hemera, felsefi bir kavram olarak kullanılır. Platon'a göre, Hemera, idealler dünyasındaki aydınlık ve gerçeklikle ilişkilendirilen bir kavramdır.